Ornitologiczna wycieczka na stawy

W dniu 21.09.2017 w ramach zajęć koła ornitologicznego i projektu edukacyjnego „Ptaki Doliny Baryczy” odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym rowerowa wycieczka na milickie stawy.  Jej celem  była obserwacja ptaków w ich naturalnym środowisku, poznawanie Doliny Baryczy oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Podczas niej zrobiliśmy pętlę od Milicza do Grabownicy i z powrotem do Milicza. Całkowity przejechany dystans wyniósł około 25 km. Podczas wycieczki mieliśmy okazję obserwować różne gatunki ptaków między innymi: żurawie, czaple białe i siwe, błotniaki stawowe, łabędzie nieme, kaczki krzyżówki, głowienki, perkozy dwuczube, łyski itd.

 

W tym roku szkolnym planujemy wziąć jeszcze udział kolejnych wycieczkach pieszych i rowerowych. Włączymy się także w akcje OTOP-u Zimowe Ptakoliczenie oraz Spring Alive.

Wszystkich chętnych do włączenia się w działalność koła zapraszamy na zajęcia koła – szczegóły u opiekuna mgr inż. Piotra Pałczyńskiego.