Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca po raz ostatni w tym roku szkolnym zadzwonił dzwonek dla uczniów klas I- III Technikum Leśnego w Miliczu. Uroczysty Apel odbył się w auli szkolnej i był prowadzony przez Starszego Szkoły Adriana Szczepaniaka, który powitał zaproszonych gości: z-ce dyrektora do spraw gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu pana Arkadiusza Wojciechowicza, z-ce Nadleśniczego Nadleśnictwa Milicz Jarosława Bełzę, Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród Pawła Górskiego, Burmistrza Gminy Milicz Piotra Lecha oaz panią Agnieszkę Pająk, przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Miliczu Krzysztofa Firka, przedstawiciela Rady Rodziców panią Monikę Radomską oraz Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, Kierownictwo, Wychowawców Internatu, przybyłych Rodziców oraz Uczniów.
Zanim najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa i nagrody głos zabrał przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Arkadiusz Świątczak dziękując Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim pozostałym pracownikom szkoły za wkład pracy, jaki włożyli w minionym roku szkolnym, a uczniowie podeszli do dyrekcji, nauczycieli i gości z kwiatami.
Następnie głos zabrali goście: przedstawiciel RDLP pan Arkadiusz Wojciechowicz, Burmistrz GM, pan Jarosław Bełza oraz pani Monika Radomska a pani Dyrektor odczytała list od Starosty Powiatu Milickiego pana Krzysztofa Osmelaka.
Przyszedł czas na zabranie głosu przez pani Dyrektor Justynę Żarczyńską, która podziękowała uczniom oraz wraz wychowawcami wręczyła świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe najlepszym uczniom szkoły:
Świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową otrzymali:

Banik Radosław (średnia 5,14) ;
Brzózka Albert (średnia 5,14) ;
Tokarz Damian (średnia 5,10);
Bielak Martyna (średnia 5,07);
Kontowski Bartosz (średnia 5,05) ;
Tabor Błażej (średnia 5,0) ;
Piórkowski Kacper (średnia 5,00); Karasiński Patryk (średnia 4,95) ;
Hubert Kucharski (średnia 4,80) ;
Kubica Dominika (średnia 4,78) ; Aleksandra Wojtaszuk (średnia 4,76); Bortkun Karolina (średnia 4,75)
Za 100 % frekwencję nagrodę książkową otrzymała Andżelika Krajewska.

Pani Dyrektor podziękowała również nauczycielom za:” zaangażowanie, poświęcenie i cierpliwość”. A nauczycielce hodowli lasu pani Annie Szynkiewicz – Wronek wręczyła list gratulacyjny od Kuratora Oświaty za przygotowanie ucznia do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Bloku Leśnictwo, który wygrał olimpiadę osiągając największa w historii liczbę punktów.
Następnie pani Dyrektor złożyła podziękowania w stronę rodziców, a w sposób szczególny podziękowała Radzie Rodziców za tegoroczna współpracę. Podziękowania zostały wręczone również rodzicom zaangażowanym w projekt Akademia Zawodu. Otrzymali je panowie Paweł Górski, Jan Pasieczny, Paweł Zelenay, Piotr Gulczyński, Zbigniew Czeryba oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz Janusz Łabuda.
Pani Dyrektor podziękowała również ks. Proboszczowi Zbigniewowi za prace w naszej szkole i wręczyła wiązankę kwiatów.
Swoje nagrody dla członków koła Ars wręczała również pani Krystyna Mielnik informując jednocześnie, że największą nagrodą dla koła jest wycieczka sponsorowana przez Nadleśnictwo Milicz, która odbędzie się we wrześniu. Uczniowie Bednarczyk Radosław i Smela Daniel otrzymali nagrody książkowe za całoroczną aktywność na zajęciach WOK.
Po zakończonym apelu uczniowie z wychowawcami udali się do klas.