Warsztaty w Gołuchowie w ramach Akademii zawodu

W dniu 30.05.2017 r klasy III B , II A i kilka osób z III A wyjechały na kolejne coroczne warsztaty ekologiczne Gołuchów 2017, w ramach Akademii zawodu. Opiekunkami klas były:
S. Bienkiewicz – organizator wyjazdu, oraz J. Jurkanis – Smereka i E. Chyła – wychowawczynie klas.
Pierwszym obiektem zwiedzania był zamek w Gołuchowie, po którym oprowadzał nas przewodnik pracownik Muzeum Historycznego w Poznaniu. Była to piękna lekcja historii, w czasie której uczestnicy warsztatów zapoznali się z historią powstania zamku Czartoryskich i losami kolejnych jego właścicieli. Nas leśników zainteresował ponadto piękny 162 ha, jeden największych w Polsce park w stylu angielskim z przebogatą ilością gatunków flory i fauny.
Następnym punktem wycieczki było zapoznanie się z bardzo bogatymi zbiorami maszyn, urządzeń, i sprzętu związanego z leśnictwem. Zwiedzaliśmy kilka obiektów Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie: starą powozownię, Budynek Muzeum Leśnictwa i pokazową zagrodę zwierząt leśnych: żubrów, koników polskich, danieli i dzików. Podczas wędrówki do zagrody mogliśmy zobaczyć i omówić wiele urządzeń stosowanych w lasach: wszelkie typy budek lęgowych dla ptaków, błonkówek i ssaków, paśniki, lizawki, ambony i podsypy do dokarmiania zwierzyny.
Wycieczka w bardzo atrakcyjny sposób pozwoliła poszerzyć wiedzę uczniów, przygotować ich lepiej do egzaminów zawodowych, ale była też ciekawą odskocznią od codzienności szkolnej.

S. Bienkiewicz – opiekun LOP