Ornitologiczna wycieczka na stawy

W dniu 18.05.2017 w ramach zajęć koła ornitologicznego i projektu edukacyjnego “Ptaki Doliny Baryczy” odbyła się rowerowa wycieczka na milickie stawy. Jej celem  była obserwacja ptaków w ich naturalnym środowisku oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. Uczestnicy wycieczki przejechali około 25 km. Pierwszym celem i punktem obserwacyjnym była wieża widokowa na Grabownicy, gdzie w ciszy mogliśmy wysłuchać koncertu ptaków trzcinowych oraz obserwować ich zachowanie. Kolejnym punktem była grobla między Nowym Zamkiem a Stawnem, z której obserwowaliśmy różne gatunki kaczek oraz ptaki siewkowe.

Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze przed wakacjami zorganizować kolejną wycieczkę na stawy.