Lekcje przyrody we Wrocławiu

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach Akademii zawodu w naszej szkole były dwa wyjazdy klas: I A w dniu 31 V 2017 i klasy I B w dniu 1 VI 2017 do Ogrodu Botanicznego i Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu . Organizatorem wyjazdów była, jak co roku mgr Paulina Szymańska, a opiekunami byli również : mgr Łukasz Kontowski – wychowawca klasy I B, nauczyciel języka angielskiego i mgr inż. Salomea Bienkiewicz – nauczycielka przedmiotów zawodowych.
Obydwa wyjazdy miały na celu przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych, zapoznanie się ze zbiorami Muzeum Przyrodniczego, Muzeum Natury i rozpoznawanie przebogatej oferty flory i fauny Ogrodu Botanicznego.
Najpierw cała grupa zwiedzała obiekt Muzeum Przyrodniczego, które posiada bardzo bogate zbiory flory i fauny z całego świata. Jednym z najciekawszych eksponatów jest największy w Polsce, jedyny kompletny szkielet płetwala błękitnego- największego zwierzęcia, jakie kiedykolwiek żyło na ziemi. Naszą uwagę przyciągały również bogate zbiory ptaków rodzimego pochodzenia i gatunków obcych, zbiory owadów, roślin i wspaniałe szkielety zwierząt ( w tym wymarłych) na wystawie
„Układ kostny kręgowców”.
W ramach warsztatów uczniowie otrzymali karty pracy i mapki terenu i mieli wykonać zadania polegające na odszukaniu i opisaniu kilkunastu ciekawych roślin zielnych, krzewów i drzew, oraz siedlisk związanych z tymi roślinami. Uczniowie otrzymali za to zadnie oceny z przedmiotu przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej.
Ostatnim punktem zwiedzania było Muzeum Natury, gdzie wszyscy mogli się poczuć przez chwilę jakby żyli w czasach prehistorycznych, gdyż mogli oglądać i stanąć tuż przy skamielinach i dowodach ewolucji sprzed wielu milionów lat. Wysłuchali również historii ewolucji, przedstawianej przez lektora.
Taka „ żywa lekcja” przyrody, biologii, botaniki, ochrony przyrody na pewno była dużą atrakcją dla uczniów jak i dla nauczycieli, a przy okazji zachęciła do aktywnego sposobu zdobywania wiedzy, a także rozbudziła zainteresowania przyrodnicze, przynajmniej części uczniów. Z całą pewnością będzie miało to również pozytywny wpływ na wyniki egzaminu zawodowego i matury z biologii.
Po zakończeniu tego wspaniałego dnia, podsumowaliśmy krótko zajęcia i wróciliśmy do Milicza.

S. Bienkiewicz