Akademia Zawodu: Nadleśnictwo Wołów

Klasy II A, II B i II C w maju 2017 r uczestniczyły w ramach Akademii Zawodu w wyjazdach do Nadleśnictwa Wołów. Program tych zajęć był bardzo bogaty i różnorodny. Uczniowie zwiedzali pod opieką pracowników Nadleśnictwa Wołów kilka leśnictw, takich jak: Tarchalice, Dębno, Smogorzów, Orzeszków, Wrzosy i Mojęcice. Zostali tam zapoznani z powierzchniami pohuraganowymi, sposobami pozyskania i sprzedażą ponadnormatywnych ilości surowca drzewnego, a także sposobami odnowień i pielęgnacji upraw, zakładania pasów p.poż na wielkopowierzchniowych uprawach, zasadami BHP podczas pracy itd. W Leśnictwie Głębowice poznali zagospodarowanie lasu rębniami złożonymi.
W innych leśnictwach mogli zgłębić i powtórzyć wiadomości związane ze szkodami łowieckimi, z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenach opanowanych przez bobry itd. Poznali także sposoby rekultywacji terenów zdegradowanych, skuteczność oprysków agrolotniczych na szkodliwe owady i problematykę prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej na terenie „Łęgów Odrzańskich”.
Dodatkowo w programie wyjazdów znalazły się zagadnienia produkcji szkółkarskiej, Centrum Edukacji Leśnej jako przykład bazy dydaktycznej w jednostkach Lasów Państwowych, które nie posiadają LKP i wreszcie powódź z 1997 roku i polder zalewowy jako przykład ochrony przeciwpożarowej.

Wyjazdy do nadleśnictwa Wołów przyniosły wiele korzyści zarówno uczniom, jak i nauczycielom opiekunom, którzy mogli w jednym dniu z każdą klasą spędzić bardzo ciekawe i urozmaicone zajęcia, na terenie innego nadleśnictwa niż zwykle zwiedzają, dzięki czemu mogli poznać od strony praktycznej wiele zagadnień, które ukazują gospodarkę leśną w nieco odmiennych warunkach niż w macierzystym Nadleśnictwie Milicz. Jednocześnie przy okazji wyjazdu uczniowie klas drugich mogli sobie powtórzyć w terenie wiele wiadomości zdobytych na lekcjach teoretycznych z przedmiotów zawodowych, a dzięki temu lepiej przygotować się do zbliżającego się egzaminu R 13.

Bienkiewicz