Zajęcia na terenie strzelnicy w Krotoszynie.

W ramach Akademii zawodu odbył się wyjazd uczniów klasy II c, która w ramach zajęć popołudniowych w internacie uczestniczyła w  wycieczce  na strzelnicę w Krotoszynie w dniu 5 kwietnia 2017 r.

Opiekunami zajęć byli: Mirosław Czyż – nauczyciel zajęć praktycznych i Salomea Bienkiewicz – nauczycielka przedmiotów zawodowych.

Młodzież została zawieziona na teren strzelnicy, gdzie została dokładnie zapoznana z budową obiektu i przepisami obowiązującymi na strzelnicy.

Oprócz tego uczniowie mogli poznać różne rodzaje broni myśliwskiej, rasy psów myśliwskich, a także każdy chętny mógł strzelać do rzutek pod okiem instruktora.

Młodzież wykonała też w ramach praktycznej części zajęć kilka drobnych prac porządkowych na obiektach strzelnicy.

Zajęcia popołudniowe zakończyły się ogniskiem i degustacją kiełbasek.

Taka forma zajęć bardzo wzbogaciła wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie  gospodarki  łowieckiej.