XXIII Edycja Szkolnego Konkursu Superdziadek

W tegorocznej edycji Superdziadka wzięło udział 6 uczestników:  z klasy IVa Jadwiga Zawieja i Dawid Marcinek,  Hania Lisiak i Łukasz Rybka reprezentowali klasę IV b, natomiast  Arkadiusz Karczmarz i Tomasz Kwaśniewski reprezentowali klasę IV c.  Prowadząca Katarzyna Maciejak przywitała dyrekcję szkoły , grono pedagogiczne, uczniów oraz komisję konkursową w składzie : przewodniczący p .mgr inż. Krzysztof Salata,  p. mgr Leszek Półrolniczak, p. mgr inż.  Anna Szynkiewicz – Wronek, p. mgr inż. Jolanta Cwenar. Uczniowie odpowiadali na pytania z różnych dziedzin, wymagało to od nich gruntownej wiedzy ogólnokształcącej i zawodowej. W pierwszym etapie konkursu (eliminacje) wyłoniono 2 finalistów, którzy zdobyli największą ilość punktów.  Dla pozostałych 4 uczestników, którzy zdobyli tyle samo punktów była dogrywka, jednak nie przyniosła rozstrzygnięcia i komisja konkursowa zdecydowała o dalszej dogrywce, zadając pytania z przedmiotów zawodowych. Po dodatkowych pytaniach wyłoniono jednego jeszcze finalistę. W trakcie trwania etapu okazało się , że uczniowie bardzo dobrze odpowiadali na pytania z poszczególnych dziedzin.  Dotychczas nigdy wcześniej nie zdarzyła się sytuacja, żeby  trzeba było dwukrotnie przeprowadzić dogrywkę aby wyłonić kolejnego finalistę.

Po formalnym ogłoszeniu wyników p. dyrektor mgr  Justyna Żarczyńska i przewodniczący jury p. mgr inż. Krzysztof Salata wręczyli nagrody.

W tegorocznej XXIII Edycji Konkursu Superdziadka 2017 zaszczytne miano i honorową statuetkę otrzymał Arkadiusz Karczmarz z klasy IV c.

II miejsce zajął Dawid Marcinek z klasy IV a, na III m-cu uplasowała się Jadwiga Zawieja z klasy IV a. Zwieńczeniem spotkania było tradycyjne pamiątkowe zdjęcie.

Organizację konkursu Superdziadek 2017 przygotowały: p. mgr E. Domańska i p. mgr  M. Dziedzic.

E.Domańska