Uroczyste Zakończenie Szkoły dla Absolwentów rocznika 2013/2017

Uroczysty apel z okazji ukończenia szkoły uczniów rocznika 2013-2017

Apel poprowadził starszy szkoły – Adrian Szczepaniak. W apelu uczestniczyli oprócz dyrekcji, grona pedagogicznego, wszystkich uczniów również zaproszeni goście: – rodzice absolwentów, Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz pan Janusz Łabuda oraz jego z-ca Nadleśniczy pan Jarosław Bełza, Nadleśniczy Nadleśnictwa Żmigród pan Paweł Górski, Starosta pan Krzysztof Osmelak, Burmistrz pan Sławomir Strzelecki, Przewodniczący Rady Rodziców pan Zbigniew Czeryba.
Głównym punktem uroczystego apelu było uhonorowane uczniów za najlepsze wyniki oraz wręczenie wszystkim absolwentom świadectw ukończenia szkoły. Świadectwa i nagrody zostały wręczone przez panią dyrektor Justynę Żarczyńską oraz przez wychowawców klas czwartych: Joannę Ungurian, Wiesława Cerazego i Piotra Pałczyńskiego.

Oto lista nagrodzonych w różnych dziedzinach uczniów:

Świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową otrzymali:

Marcinek Dawid -średnia: 5,40, Lisiak Hanna – średnia 5,29, Gajda Bartosz – średnia 5,26 , Zawieja Jadwiga- średnia: 5,20, Konieczny Jakub – średnia 4,86, Rybka Łukasz – średnia 4,86 , Kałużny Rafał-średnia: 4,80, Ferens Szymon-średnia: 4,77

Nagrody książkowe za świadectwa ze średnią powyżej 4,5 otrzymali:

Żmuda Eryk-średnia: 4,60, Trocha Piotr- średnia: 4,57, Pachurka Łukasz – średnia: 4,54, Gulij Bartosz – średnia: 4,51

Wręczona została również nagroda książkowa dla najaktywniejszego czytelnika biblioteki szkolnej w latach 2013-2017- Dawida Marcinka

Za szczególną działalność artystyczną w kole Ars od pani Krystyny Mielnik – upominki otrzymali uczniowie: Piotr Trocha, Bartosz Gajda, Jadwiga Zawieja, Rybka Łukasz, Pachurka Łukasz, Dawid Powaga i Łukasz Wojtyczka, natomiast Piotr Trocha otrzymał od pani Krystyny symboliczny szal.

Nagrody za najwyższe średnie ocen z przedmiotów zawodowych na przestrzeni 4 lat nauki:

Stypendium naukowe Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej dla 3 pierwszych osób z największą średnia ocen z przedmiotów zawodowych – w wysokości 500 zł każdy oraz nagrody rzeczowe Dyrektora RDLP we Wrocławiu otrzymali Marcinek Dawid – średnia: 5,72, Gajda Bartosz- średnia: 5,56, Lisiak Hanna-średnia: 5,39
Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz ufundował nagrody rzeczowe dla kolejnych 3 osób z najwyższą średnia z przedmiotów zawodowych. Otrzymali je: Zawieja Jadwiga- średnia: 5,22, Konieczny Jakub- średnia: 5,06, Trocha Piotr- średnia: 5,00

Pan Nadleśniczy-Janusz Łabuda zabrał głos i przekazał jeszcze jedną nagrodę w imieniu Dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu dla ucznia Piotra Trochy, który w ostatnim czasie został Mistrzem Polski w konkurencji „Praca pilarką” w IX Mistrzostwach Polski Szkół w Umiejętnościach Leśnych w Starościnie. Nagroda jest zapewnienie miejsca na staż w Nadleśnictwie Oława.

Tradycyjnie podczas apelu wręczono medale – “zasłużony dla szkoły” i otrzymali je następujący uczniowie: Bachorowicz Kacper, Dolata Cezary, Gajda Bartosz, Gulij Bartosz, Karczmarz Arkadiusz, Kubów Aneta, Lisiak Hanna, Maciejak Katarzyna, Marcinek Dawid, Młynarz Tomasz, Pachurka Łukasz, Połeć Krzysztof, Powaga Dawid, Rybka Łukasz, Trocha Piotr, Wilk Marcin, Wójcik Adrianna, Zawieja Jadwiga, Ziętek Mikołaj.

Medale za godne reprezentowanie szkoły w sporcie otrzymali:

Dolata Cezary, Gajda Bartosz, Hamielec Tomasz, Karbowiak Sylwia, Mazur Kamil, Młynarz Tomasz, Pachurka Łukasz, Rybka Łukasz, Słota Patryk, Wilk Marcin, Wojtyczka Łukasz, Żyłka Przemysław.

Tytuł Sportowca Technikum Leśnego w Miliczu Rocznika 2013 – 2017 otrzymali: Karbowiak Sylwia oraz Słota Patryk.