Ruszyła Akademia Zawodu

W dniach 4 i 5 kwietnia 2017 klasy III A i III B w ramach projektu uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez pracownika RDLP Wrocław mgr inż. Pawła Zelenaya, który zapoznał uczniów z tematyką wad drewna.
Prelekcja była bardzo interesująca dla młodzieży, przedstawiona przez najwyższej klasy fachowca, który na co dzień zajmuje się klasyfikacją surowcowo – jakościową drewna.
Oprócz zaprezentowania wad drewna na fotografiach, gość dzielił się swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy, a także wyjaśniał zawiłości towarzyszące często klasyfikacji drewna.
Uczniowie bardzo pozytywnie ocenili udział w zajęciach, gdyż wiadomości zdobyte w szkole na lekcjach mogli bardzo dobrze utrwalić i poszerzyć, a na dodatek zapoznać się z pozytywnymi i negatywnymi stronami zawodu brakarza. To może w pewnym stopniu wpłynąć na ich wybory dotyczące rozwoju zawodowego, po ukończeniu szkoły leśnej.