II Konkurs Wiedzy Leśnej o Puchar Dziekana WL UR w Krakowie

Albert Brzózka  najlepszy w Krakowie w Konkursie Wiedzy Leśnej.

W dniu 7 kwietnia 2017 r trzej nasi uczniowie wyjechali wraz z opiekunką mgr inż. Salomeą Bienkiewicz na II Konkurs Wiedzy Leśnej o Puchar Dziekana Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

I miejsce bezapelacyjnie wywalczył i zdobył Puchar Dziekana uczeń klasy III A Albert Brzózka. Dzielnie walczył też o trzecie miejsce  Radek Banik ale po kilku dogrywkach ostatecznie zajął IV miejsce. Z kolei Bartek Gajda z IV C otrzymał wyróżnienie.  Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe :  Albert cenną lornetkę, książkę i gadżety a pozostali uczestnicy bardzo atrakcyjne albumy i książki.

Nasi uczniowie  pierwszy raz uczestniczyli w tym konkursie, którego celem jest popularyzowanie wśród uczniów szkół leśnych zdobywania i poszerzania wiedzy z zakresu nauk leśnictwa, a także zachęcenia ich do kontynuowania dalszej nauki na studiach wyższych.

W konkursie uczestniczyło 24 zawodników z różnych techników leśnych.
W pierwszym etapie pisali oni test skaładający się z 60 pytań z bardzo szerokiej wiedzy leśnej z zakresu botaniki, zoologii,  dendrologii, ekologii,  łowiectwa, ochrony lasu, entomologii,  fitopatologii, hodowli lasu, nasiennictwa, szkółkarstwa, dendrometrii, użytkowania lasu i urządzania lasu.

Następnie 10 uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki  z testu musiało zmierzyć się z  częścią praktyczną, w której  rozpoznawali  rośliny, szyszki, pędy drzew, owady, grzyby pasożytnicze i próbki drewna. Poziom wiedzy był bardzo wysoki, co podkreślali organizatorzy konkursu.

Głównym pomysłodawcą i organizatorem Konkursu Wiedzy Leśnej było Koło Naukowe Leśników Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie.

Serdeczne gratulacje dla naszych uczniów, a dla nauczycieli,  którzy pomagali uczniom przygotować się do konkursu podziękowania za ich wielkie zaangażowanie.

Przewodnicząca ZPZ S. Bienkiewicz.