Zapytania do przetargu:

Pytanie nr 1: Gdzie wpisać informację do oferty o terminie płatności?

Odpowiedź zamawiającego: Informację o terminie płatności należy wpisać w załączniku nr 2 do SIWZ w pkt nr 1 „cena/termin płatności.”