Powiatowy Konkurs z okazji 35-rocznicy stanu wojennego