KONKURS WIEDZY O KSIĄŻCE

19 października

NA DŁUGIEJ PRZERWIE W GALERYJCE

ODBĘDZIE SIĘ

V EDYCJA

KONKURSU

WIEDZY O KSIĄŻCE

 

Regulamin konkursu „Wiedzy o książce”:

 1. Turniej wiedzy jest konkursem jednostopniowym.
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas naszej szkoły.
 3. Liczbę i treść zadań ustala Zespół Organizacyjny powołany przez dyrektora szkoły.
 4. Ocenę odpowiedzi dokonuje jury powołane przez Zespół Organizacyjny.
 5. Praca jest samodzielna. W przypadku naruszenia tej zasady, uczeń zostanie natychmiast
 6. Zasady konkursu:

 

 1. konkurs odbędzie się na długiej przerwie  19 października  2016  (o 10.30);
 2. odpowiedzi należy zapisać na przygotowanych wzorach kart odpowiedzi i wrzucić (do końca przerwy) do pudełka;
 3. na karcie odpowiedzi znajduje się piętnaście pytań, za które można otrzymać 0-1 punktu oraz jedno zadanie, za które można uzyskać od 0-10 punktów;
 4. prawidłowe odpowiedzi i nazwisko zwycięzcy nauczyciel bibliotekarz ogłosi 20.10.2016;
 5. zwycięża uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów;
 6. laureat otrzymuje nagrodę główną. Przewidziano również nagrody za II i III miejsce.

 

ZAPISZ SIĘ W BIBLIOTECE,

BY WZIĄĆ UDZIAŁ

W V EDYCJI KONKURSU WIEDZY O KSIĄŻCE.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

CZEKAJĄ

ATRAKCYJNE NAGRODY KSIĄŻKOWE.