Otrzęsiny

W dniu 23 września pierwszoklasiści zostali ostatecznie włączeni w poczet uczniów Technikum Leśnego w Miliczu.