Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016

24 czerwca po raz ostatni w tym roku szkolnym zadzwonił dzwonek dla  uczniów klas I- III Technikum Leśnego w Miliczu.  Uroczysty Apel odbył się na dziedzińcu szkoły i był prowadzony przez Starszego Szkoły Bartosza Gajdę, który powitał zaproszonych gości: pana Marka Ziębę z RDLP we Wrocławiu, panią Katarzynę Kowalską reprezentującą Burmistrza Gminy Milicz, panią Bernadette Mikołajczak z-cę Nadleśniczego Nadleśnictwa Milicz oraz panią Monikę Radomską – z-cę Przewodniczącego Rady Rodziców, oraz Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, Kierownictwo, Wychowawców Internatu, przybyłych Rodziców oraz Uczniów.

Zanim najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa i nagrody odsłuchano list od Ministra Środowiska, który odczytał Dyrektor Szkoły. Głos zabrał przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Adrian Szczepanik, który w imieniu uczniów podziękował Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, wszystkim pozostałym pracownikom szkoły za wkład pracy, jaki włożyli w minionym roku szkolnym, a uczniowie podeszli do nauczycieli z kwiatami. Pożegnano również 3 nauczycieli, którzy zakończyli pracę w Technikum Leśnym w Miliczu: paniom Mai Anuszkiewicz, Joannie Hliwie i panu Marcinowi Rysiowi.

Przyszedł czas na zabranie głosu przez Dyrektora Szkoły Daniela Targosza. W swoim przemówieniu Dyrektor wspomniał o wielu sukcesach uczniów i nauczycieli, jakie odnieśli na szczeblu ogólnokrajowym oraz podziękował nauczycielom i wychowawcom, m.in. mówiąc:

„Ciężko pracowali też Wasi nauczyciele i wychowawcy. Przekazywali Wam wiedzę, przekazywali wychowanie, oddali Wam część swojej nauczycielskiej mądrości ….Koleżanki i Koledzy, za Wasz trud, zaangażowanie , życzliwość i codzienny uśmiech – dziękuję!”

Dyrektor podziękował wszystkim pracownikom szkoły, Lasom Państwowym za współpracę i udzielane wsparcie, rodzicom za trud i wysiłek włożone w wychowanie, Radzie Rodziców za otwartą i owocną współpracę. Na koniec swojego przemówienia powiedział:

            „Kochani uczniowie – zapamiętajcie słowa swojego Dyrektora. Swojego, bo ja tu byłem dla Was …, ale też dla Waszych wspaniałych nauczycieli i wychowawców. Wierzcie mi, nie dla pieniędzy, nie dla splendoru. A te słowa są następujące: szkoła … to nie tylko budynek czy instytucja. Szkoła – to przede wszystkim – ludzie, ludzie, którzy w odpowiedzialny i twórczy sposób powinni …. współpracować z sobą w realizacji najważniejszego celu – Waszej edukacji i wychowania!.”

Po przemówieniach nadszedł czas na wręczenie świadectw z wyróżnieniami oraz nagród dla uczniów z największymi średnimi ocen i za wysoką frekwencję. Nagrodzono łącznie 36 osób (pod uwagę wzięto 3 największe średnie ocen z każdej klasy oraz wysoką frekwencję)

Świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową otrzymali:

Tabor Błażej –  4,95 , Kubica Dominika  –  4,80 , Piórkowski Kacper – 4,75, Bielak Martyna -5,0 Banik Radosław -4,77, Brzózka Albert – 4,88, Marcinek Dawid – 5,571 Zawieja Jadwiga – 5,214 , Lisiak Hanna – 5,429, Rybka Łukasz  – 4,786, Trocha Piotr –   5,143 , Gajda Bartosz – 5,0

Za bardzo dobre wyniki w nauce nagrodzono również następujących uczniów:  Ziętek Anna,  Bartosik Lena, Kaczmarek Adrian, Kołodziej Jakub, Kowalski Damian, Baran Piotr, Salwińska Oliwia, Kulesza Cezary, Dąbrowska Julia, Żygadło Szymon, Wielgus Arkadiusz , Kałużny Rafał, Konieczny Jakub, Arkadiusz Karczmarz, Kwaśniewski Tomasz.

 

Za 100 % frekwencję nagrody książkowe otrzymali: Dominas Dawid , Krajewska Andżelika, Pluskota Sebastian, Matuszak Adam, Jakubowski Marcin, Ratajczak Hubert.

Apel zakończył Dyrektor Szkoły gromkim „Darz bór!”

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszym profilu na Facebooku