Z Nowym Rokiem

“Z NOWYM ROKIEM…”
W styczniu dyskoteką w karnawałowym nastroju pożegnaliśmy I półrocze. Dyskoteki organizowane w internacie cieszą się coraz większą popularnością – na parkiecie stołówki wirowali w tańcu uczniowie z wszystkich klas.
W sporcie nastał czas wzmożonych treningów przed zbliżającymi się mistrzostwami w halowej piłce nożnej. Drużyna pod kierunkiem p. Krzysztofa Pękalskiego intensywnie ćwiczy aby w marcu udowodnić, że o tytuł mistrzowski zdobyty w ubiegłym roku powalczy ponownie .
Okres zimowy to dobry czas na udział w spotkaniach poświęconych dbałości o zdrowie. Dziewczęta z III i IV grupy wysłuchały z uwagą pogadanki prowadzonej przez p. higienistkę Małgorzatę Węgrzyn nt. higieny osobistej, higieny najbliższego otoczenia oraz zasad racjonalnego odżywiania.
W lutym po przeprowadzonej wśród mieszkańców, wychowawców i pracowników internatu zbiórce darów odwiedziliśmy schronisko dla zwierząt w Krotoszynie. W przekazanej paczce znalazły się dwa piętnastokilogramowe worki dobrej, suchej karmy oraz kilka kołder i koców. Na przednówku przydadzą się porzuconym psiakom.
Pod koniec miesiąca wzięliśmy udział w przedświątecznej zbiórce darów dla podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej w Cieszkowie i w Miliczu. Tym samym od szeregu lat z dużym zaangażowaniem kontynuujemy działania pomocowe w środowisku lokalnym.
Po dwutygodniowej prezentacji kandydatów odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Internatu. Spośród dziesięciu zgłoszonych kandydatów delegaci wybrali nowych członków zarządu: Sebastiana Pluskotę, Natalię Kobzę, Pawła Sędzimira i Dominikę Kubicę.
Początkującym samorządowcom gratulujemy, życząc im sukcesów i satysfakcji w pracy na rzecz społeczności internackiej.

01 02 03 04 1 2 3 4 5 6 7 8