2015/2016 XL Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Uczeń klasy III A  Dawid Marcinek zajął I miejsce oraz uczeń klasy III C Bartosz Gajda zajął II miejsce w eliminacjach centralnych XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Leśnictwo. Zdobyli Oni w ten sposób tytuł laureata olimpiady, i otrzymali indeks na studia.  Są także zwolnieni z pisemnej części egzaminu zawodowego.

Wcześniej zajęli 1 i 3 miejsce w eliminacjach okręgowych XL OWiUR.

 

Eliminacje okręgowe XL OWiUR

Eliminacje centralne XL OWiUR