Lekcja z historii najnowszej

W czwartek, 03.03.2016 r., odbyła się w naszej szkole lekcja historii najnowszej o temacie: „Historie żołnierzy z wyrokiem- polskie podziemie niepodległościowe po 1945 r.” przeprowadzona przez edukatora wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej- Włodzimierza Putowskiego. Podczas lekcji, w której uczestniczyło 28 uczniów Technikum Leśnego w Miliczu, prowadzący zaznajomił ich z rysem historycznym dotyczącym Żołnierzy Wyklętych, czyli z historią polskich podziemnych organizacji antykomunistycznych i niepodległościowych działających w latach 1944-1956, z biografiami niektórych wybitnych żołnierzy i patriotów walczących w skrajnie trudnych warunkach narastającego terroru komunistycznego i sowieckiej okupacji o prawdziwie wolną i niepodległą Polskę. Podczas zajęć mających charakter zarówno wykładu wprowadzającego, jak i pracy uczniów w grupach wykorzystany został bogaty materiał źródłowy pochodzący z zasobów archiwalnych IPN, zastosowane zostały różnorodne metody dydaktyczne, w tym audiowizualne, których celem było nie tylko zaznajomienie uczniów z tą tematyką, ale i zachęcenie do samodzielnych poszukiwań informacji i pogłębiania swojej wiedzy. Organizatorem zajęć był nauczyciel historii Tomasz Nowakowski, który sprawował również opiekę nad uczniami.

DSCF1150 DSCF1148 DSCF1146 DSCF1144 DSCF1142