VI Bal Leśnika

16 stycznia 2016 r. bawiono się już po raz szósty na Balu Leśnika, który został przygotowany przez Dyrekcję Szkoły, grono pedagogiczne oraz Radę Rodziców Szkoły.

Na rozpoczęcie Balu Zespół Sygnalistów Myśliwskich naszej szkoły (w składzie: Michał Kozłowski, Bartosz Gajda, Mateusz Radomski i Artur Franas) odegrał 4 sygnały. Następnie oficjalnie gości przywitali Pan Dyrektor Daniel Targosz oraz Przewodniczący Rady Rodziców Zbigniew Czeryba. – Kiedy została podjęta decyzja o organizowaniu VI. Balu Leśnika, nie minęło 14 dni, a już nie było miejsc. Z tego wniosek, że albo jest za tanio, albo jest za dobrze – żartował podczas otwarcia balu dyrektor.

Po przywitaniu gości nie zabrakło też podziękowań za trud i zaangażowanie w przygotowanie zabawy. Dyrektor dziękował nauczycielkom: Ewie Chyle, Joannie Jurkanis-Smerece, Joannie Ungurian, Katarzynie Rajewskiej i za przygotowanie dekoracji Krystynie Mielnik, której pomagał syn Radosław. Z kolei przewodniczący Rady Rodziców Zbigniew Czeryba podziękował najbardziej zaangażowanym rodzicom: Wojciechowi Wilczyńskiemu, Monice Radomskiej, Katarzynie Kuruc. Szczególne podziękowania skierowano do obecnego na sali Sławomira Jaworskiego, zastępcy Nadleśniczego w Nadleśnictwie Żmigród za wkład włożony w organizację balu.

Na tegorocznym Balu Leśnika pojawili się Dyrektor Szkoły Daniel Targosz z żoną, radny Sejmiku i zarazem dyrektora ZS w Miliczu Ryszard Lech z żoną, naczelnik wydziału gospodarki drzewnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Robert Szlachetka z żoną, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lwówek Śląski Tadeusz Łozowski z żoną, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród Sławomir Jaworski z żoną, leśnicy, rodzice uczniów i rodzice absolwentów Technikum Leśnego, którzy już po raz kolejny bawili się na dorocznym balu leśnika. Łącznie bawiło się 172 osoby przy dźwiękach Zespołu „Sensor”.

DSC04469 DSC04479 DSC04531 DSC04532 DSC04537 DSC04542 DSC04562 DSC04563 DSC04567 DSC04568 DSC04586 DSC04595 DSC04614 DSC04698