ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO SZKOŁY I INTERNATU TECHNIKUM LEŚNEGO w MILICZU NA ROK 2016

 

 

Zapraszamy do składania ofert na dostawę środków czystości do szkoły i internatu Technikum Leśnego w Miliczu w roku 2016 r., przyjmując za podstawę

  • 1 i §2 Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

Interesujące nas środki czystości ujęte są w wykazie zamieszczonym w Załączniku do zapytania ofertowego.

Oferty proszę składać, osobiście lub za pośrednictwem poczty, do 28 grudnia 2015 r. do godziny 1400 w sekretariacie Technikum Leśnego w Miliczu, ul. Kasztelańska 1, 56 – 300 Milicz z dopiskiem na kopercie – „Zapytanie ofertowe – środki czystości na 2016 r.” Otwarcie kopert nastąpi tego samego dnia o godzinie 1430.

Tel/fax: 713840718, e – mail sekretariat@tlmilicz.pl

Osoby do kontaktów:

Jolanta Cwenar – tel. 713840900

Zygmunt Wiertel – tel. 713840718

Zamawiający wymaga podania cen artykułów tylko zgodnie z gramaturą umieszczoną w załączniku do zapytania ofertowego.

Transport środków czystości do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt Dostawcy.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Pobierz: ZO-środki-czystości-2016r..doc (301 pobrań) Pobierz: Wynik-zapyt.-ofert.-na-dost.-art-czyszcz..pdf (201 pobrań)