Wycieczkowy październik

Ciepła sprzyjająca jesienna aura pozwoliła na realizację wielu atrakcyjnych zajęć wyjazdowych. Tradycyjnie rozpoczęliśmy od wyjazdu do kompleksu przyrodniczego Stawy milickie. Uczniowie klas pierwszych mieli możliwość poznania piękna stawów i ich unikatowej fauny i flory.
W tym roku udało się nam po uzyskaniu zgody z Nadleśnictwa Milicz pojechać do zimowiska nietoperzy, które wybrały sobie na przezimowanie zabytkowe spichlerze pod Cieszkowem. Dodatkowo wysłuchaliśmy historii i zwiedziliśmy kościół pod wezwaniem N. M. P. w Cieszkowie, przewodnikiem był ksiądz proboszcz w/w parafii oraz postawiony z drewna kościół pod wezwaniem św. Macieja w Trzebicku.
Interesującym wyjazdem była wizyta w „Żabim Rogu” w Praczach i spotkanie z ciekawym człowiekiem jakim jest pani Bettina Harnischfeger. Odbyło się także kilka ciekawych wycieczek pieszych np. do gospodarstwa rybackiego „Ostoja” oraz alei stuletnich dębów w poszukiwaniu najokazalszego pod względem objętości drzewa. Dotarliśmy również nad milicki zalew: w czasie spaceru groblą podziwialiśmy jego uroki.
Tuż przed Świętem Zmarłych odwiedziliśmy groby pracowników szkoły, zapalając na nich znicze. Pamiętaliśmy również o dawnych mieszkańcach Milicza ustawiając znicz pod obeliskiem w parku miejskim przy Zespole Szkół.
Niecodziennym wydarzeniem edukacyjnym wpisanym w obchody Dni Karpia była „Noc w pałacu Maltzanów”, w którym uczestniczyło około 70 osób. Obszerna relacja ukazała się w gazecie regionalnej „Głos Milicza” i na stronie internetowej organizatorów: WWW.dnikarpia.pl .

M. Dziedzic

5 6 1 2 3 4 12 7 8 9 10 11 18 19 13 14 15 16 17 22 23 20 21