Hubertus 2015.

Od wielu lat w naszej szkole obchodzone jest święto myśliwych „Hubertus”. Tegoroczna impreza odbyła się 16 listopada 2015 r na 2 i 3 lekcji. Uczestniczyły w niej klasy I i II oraz klasa III A w całości oraz zawodnicy z klas od I do IV. Kilka dni wcześniej został tez ogłoszony konkurs plastyczny o tematyce łowiecko – przyrodniczej, którego wyniki miały być ogłoszone dzisiaj w czasie święta myśliwych.
Na wstępie sygnaliści szkolni odegrali sygnał „Powitanie”. Następnie głos zabrała S. Bienkiewicz, która jako przewodnicząca zespołu przedmiotów zawodowych powitała dyrekcję szkoły, przedstawiciela Nadleśnictwa Milicz Jarosława Bełzę, pozostałych nauczycieli i wszystkich uczniów.
Prowadząca imprezę Oliwia Salwińska z klasy I C przedstawiła legendę o Św. Hubercie, i opowiedziała o historii święta myśliwych. Następnie mgr inż. Krzysztof Salata przedstawił wszystkim ogólny przebieg polowania, a opowieści te ilustrowane były prezentacją odpowiednich sygnałów, wykonywanych przez naszych wspaniałych sygnalistów szkolnych w składzie: Artur Franas, Michał Kozłowski, Agnieszka Wojtaczka, Ada Wójcik, Bartosz Gajda, Mateusz Bączyk
Następnie rozpoczął się konkurs wiedzy łowieckiej, w którym udział wzięło dziewięciu zawodników. Jednocześnie Piotr Trocha z klasy III C, który jako jedyny zgłosił się do konkursu plastycznego na szkic zwierzyny wykonywany w czasie trwania imprezy rozpoczął pracę nad swym dziełem.
Uczestnicy odpowiadali metodą turnieju „jeden z dziesięciu” na pytania z gwary łowickiej, przepisów, tradycji myśliwskich i biologii zwierzyny, a także rozpoznawali zwierzęta, elementy poroża oraz trofea łowieckie. Pytania przygotowała mgr inż. S. Bienkiewicz, a konkurs poprowadził mgr inż. K. Salata. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju, czuwało jury w składzie: dyr mgr inż. Daniel Targosz, wicedyrektor mgr Paulina Szymańska, mgr inż. Jarosław Bełza, Mirosław Czyż. Punkty zapisywała Martyna Bielak z klasy II A, a eksponaty do rozpoznawania podawał zawodnikom Radek Biliński z klasy II A.
Ostatecznie po zaciętej dogrywce pierwsze miejsce zajął Sebastian Bartkowiak z klasy III A, drugie miejsce Piotr Matkowski z kl III A, a trzecie miejsce – Oliwer Zapart z klasy II A.
Jury przyznało też nagrody za konkurs na plakat i tak: I miejsce zdobyła Oliwia Salwińska z klasy I C,
II miejsce Jakub Zięba z klasy II B, III miejsce Roksana Zielińska z klasy II B, wyróżnienie otrzymał też Szymon Juraszek z klasy II A.
W czasie przyznawania punktów za plakaty uczniowie klasy I C Arkadiusz Świątczak i Paweł Sędzimir z klasy I C bawili publiczność przedstawiając humory myśliwskie, a Mirosław Czyż opowiadał o tradycjach myśliwskich.
Po ogłoszeniu wyników impreza dobiegła końca, a nagrody zostaną uroczyście wręczone zwycięzcom przez dyr. mgr inż. Daniela Targosza na apelu szkolnym.

Salomea Bienkiewicz

Zdjęcia wykonywała Roksana Zielińska z kl II B.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA