Praktyka w Szkole Leśnej w Lohr

Untitled-1

 

 

 

 

3 osobowa grupa uczniów naszej Szkoły – Bartłomiej Szymankiewicz, Kamil Korona oraz Konrad Fulara- biorą udział w projekcie “Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane na zasadach określonych dla Programu Erasmus+ i przebywają na 3-tygodniowej praktyce w Szkole Leśnej w Lohr. (mieście partnerskim Milicza).
Uczniom życzymy powodzenia w przełamywaniu bariery językowej, w poznawaniu niemieckiego środowiska leśnego i sposobów jego zagospodarowania oraz wzmocnienia kompetencji zawodowych.

c d a b