KONKURS WIEDZY O KSIĄŻCE

lib

03 LISTOPADA

NA DŁUGIEJ PRZERWIE W GABINECIE HISTORII

ODBĘDZIE SIĘ

KONKURS

WIEDZY O KSIĄŻCE

 

 

Regulamin konkursu „Wiedzy o książce”:

1.   Turniej wiedzy jest konkursem jednostopniowym.

2.   W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas naszej szkoły.

3.   Liczbę i treść zadań ustala Zespół Organizacyjny powołany przez dyrektora szkoły.

4.   Ocenę odpowiedzi dokonuje jury powołane przez Zespół Organizacyjny.

5.   Zasady konkursu:

a)   konkurs odbędzie się  na długiej przerwie we wtorek 03-go listopada 2015 (o 10.30) w gabinecie historii,

b)  odpowiedzi należy zapisać na przygotowanych wzorach kart odpowiedzi i wrzucić (do końca przerwy) do pudełka,

c)   na karcie odpowiedzi znajduje się piętnaście pytań, za które można otrzymać 0 – 1 punktu oraz jedno zadanie, za które można uzyskać od 0 – 10 punktów,

d)  prawidłowe odpowiedzi i nazwisko zwycięzcy nauczyciel bibliotekarz ogłosi dnia 4.11,

e)   zwycięża uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów,

f)    laureat otrzymuje nagrodę główną. Przewidziano również nagrody za II i III miejsce.

 

ZAPISY W BIBLIOTECE. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!!