Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

270 uczniów Technikum Leśnego w Miliczu, uczących się w 10 oddziałach, powitało 1 września Nowy Rok Szkolny 2015/2016.
Tradycyjnie Sygnaliści Zespołu Sygnalistów Myśliwskich odegrali sygnał, po czym wprowadzono Poczet Sztandarowy Szkoły i odśpiewano Hymn Państwowy. Wszystkich zebranych na placu apelowym Gości, Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, Rodziców i Uczniów powitał Starszy Szkoły Konrad Fulara, który poprowadził uroczystość. Na uroczystości byli obecni następujący goście: Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz Roman Palewski, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród Sławomir Jaworski, Naczelnik Wydziału Kadr RDLP we Wrocławiu Marek Grams, reprezentujący Starostwo Powiatowe Adam Aleksandrowicz, reprezentująca Burmistrza Gminy Milicz Katarzyna Kowalska, Przewodniczący Rady Rodziców Robert Płachta oraz Rodzice uczniów.

Jako pierwsza głos zabrała nauczycielka Ewa Chyła, która odczytała zebranym list Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz, następnie Dyrektor Szkoły Daniel Targosz odczytując list Ministra Środowiska oraz zwrócił się swoimi słowami do uczniów mówiąc:
„Drodzy uczniowie chciałbym aby priorytetowymi zadaniami, podobnie jak w każdym roku szkolnym, było dla Was osiągniecie jak najwyższych wyników w nauce zarówno na świadectwach, jak i na egzaminach maturalnych oraz zawodowych, oraz osiąganie sukcesów w konkursach, godne reprezentowanie naszej szkoły w każdym miejscu i sytuacji, a także rozwijanie zainteresowań i zdolności, które przecież każdy z Was posiada. Musicie pamiętać, ze uczniami jesteście nie tylko w szkole, ale także poza nią. Wszędzie obowiązują Was zawsze takie same zasady zachowania. Bo jak powiedział Platon (filozof starożytnej Grecji):
„celem rozumnego życia jest myśleć to – co prawdziwe, czuć to – co piękne i kochać to – co dobre”. Starajcie się o tym pamiętać.
Życzę wszystkim uczniom, aby czas spędzony w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy zaowocuje osiągnięciem sukcesów. W swoim postępowaniu pamiętajcie też o pewnej maksymie:
„Bogactwem człowieka są – uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo”. I takiego bogactwa, życzę Wam jak najwięcej.”

Kończąc swoje przemówienie Dyrektor powiedział:
„Kończąc moje przemówienie – ufam, że tym razem krótkie… – na rozpoczęcie nowego roku szkolnego posłużę się (tym razem moimi przemyśleniami) , jako przesłaniem:
Jeśli założyć, że A oznacza sukces (na Waszym i każdym etapie życia) , to A równa się : X plus Y plus Z : gdzie X to praca, Y rozrywka, a Z – wytrwałość w dążeniu do celu.”

_MG_6271 _MG_6272 _MG_6274 _MG_6275 _MG_6278 _MG_6280 _MG_6281 _MG_6282 _MG_6283 _MG_6284