Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Wszyscy mamy za sobą kolejne 10 m-cy pracy, mogę powiedzieć – wytężonej pracy ! Uczniowie, których zasypywaliśmy kartkówkami, sprawdzianami, różnymi zadaniami, lecz dzisiaj, dzięki temu wiecie o wiele więcej niż we wrześniu… Jesteście też z pewnością bardziej dorośli, co widzimy po Waszym zachowaniu…

Tymi słowami rozpoczął Dyrektor Szkoły przemówienie przygotowane z okazji zakończenia Roku Szkolnego 2014/2015. W uroczystym apelu udział wzięli zaproszeni goście: reprezentująca Burmistrza Gminy Milicz pani Katarzyna Kowalska, z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Milicz Sławomir Jaworski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lwówek Śląski Tadeusz Łozowski z żoną, przedstawiciel Nadleśnictwa Milicz Zbigniew Nahajowski oraz Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Milicz Jarosław Bełza, oraz licznie przybyli rodzice uczniów.

Podczas uroczystości wszyscy goście zabrali głos, a w imieniu społeczności szkolnej przemówił Sebastian Wielgus, natomiast pan Jarosław Bełza odczytał list od dyrektora RDLP we Wrocławiu pana Grzegorza Pietruńko, a Pani Katarzyna Kowalska odczytała list od Pana Burmistrza Piotra Lecha.

Zanim wręczono świadectwa z wyróżnieniem i nagrody Dyrektor Szkoły odczytał list od Ministra Środowiska oraz list gratulacyjny z okazji Jubileuszu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej skierowany od Sekretarza Stanu Głównego Konserwatora Przyrody Pana Piotra Otawskiego.

Natomiast w swoim przemówieniu powiedział m.in.: Droga młodzieży – wiążemy z Wami duże nadzieje, ponieważ jesteśmy przekonani, że wiedza, zdolności i umiejętności zdobyte i rozwijane w tej szkole, będą procentowały – teraz i w przyszłości. Myślę też, że będziemy z Was dumni tak, jak teraz jesteśmy.

…. W tym roku szkolnym udowodniliście też, że na mapie Polski TL w Miliczu jest jedną z najlepszych szkół leśnych; świadczy o tym pasmo sukcesów, jakiego w historii naszej szkoły jeszcze nie było; są to zwycięstwa i b. wysokie miejsca w różnych konkursach i zawodach przedmiotowych i sportowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym.

Po złożeniu podziękowań całej kadrze pedagogicznej, kadrze kierowniczej, administracji szkoły i internatu, paniom woźnym szkoły i internatu, paniom kucharkom, panom konserwatorom szkoły i internatu i przekazaniu życzeń udanych wakacji oraz urlopów Dyrektor zakończył swoje przemówienie słowami:

Za dwadzieścia lat bar­dziej będziesz żałował te­go, cze­go nie zro­biłeś, niż te­go, co zro­biłeś. Więc od­wiąż li­ny, opuść bez­pie­czną przys­tań. Złap w żag­le po­myślne wiat­ry. Podróżuj, śnij, odkrywaj. 

Następnie nadszedł czas na przyznanie nagród i wyróżnień. Oto nagrodzeni uczniowie:

Świadectwa z czerwonym paskiem otrzymali:

Martyna Bielak- 4,75

Jadwiga Zawieja- 5,11

Dawid Marcinek- 5,11

Rafał Kałużny- 4,79

Łukasz Rybka- 4,895

Hanna Lisiak- 5,053

Nagrody książkowe przyznano:

Klasa I A

Kamil Sipura – za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

Hubert Ratajczak – za 100 % frekwencję w bieżącym roku szkolnym

Adrian Szczepaniak – za 100 % frekwencję w bieżącym roku szkolnym

Martyna Bielak – za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

Radosław Banik – za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Klasa IB
Julia Dąbrowska – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i aktywny udział w życiu szkoły
Adam Dubicki – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i aktywny udział w życiu szkoły
Arkadiusz Grabka – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i aktywny udział w życiu szkoły
Arkadiusz Wielgus – za wysoką frekwencję

Klasa IIA
Rafał Kałużny – za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
Dawid Marcinek – za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
Jadwiga Zawieja – za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

Klasa IIB
Jakub Konieczny – za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
Hanna Lisiak – za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
Łukasz Rybka – za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
Eryk Żmuda – za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

Klasa II C
Agata Ancygier – za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
Bartosz Gajda – za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i wysoką frekwencję oraz za aktywny udział w życiu szkoły
Bartosz Gulij – za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
Piotr Trocha – za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

Klasa III A
Andżelika Baszyńska – za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
Weronika Kołaczyk – za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i pracę społeczną na rzecz szkoły
Łukasz Łakota – za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i pracę społeczną na rzecz szkoły
Bartłomiej Szymankiewicz – za dobre wyniki w nauce i wysoką frekwencję
Agnieszka Wojtaczka – za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i pracę społeczną na rzecz szkoły

Klasa III B
Konrad Fulara – za dobre wyniki w nauce
Roksana Rutyna – za dobre wyniki w nauce
Sebastian Wielgus- za dobre wyniki w nauce i 100% frekwencję

Internat
Radosław Banik, Aneta Bździuch, Bartosz Kuruc, Adrian Pawlak, Klaudia Skibniewska – za działalność na rzecz szkoły i internatu
Wiktor Chmielarski, Tomasz Hamielec – za aktywną pracę w Młodzieżowej Radzie Internatu

Koło ARS ( za aktywny udział w konkursach plastycznych)

Klaudia Hreczuch

Piotr Trocha
Wszyscy członkowie koła ARS zostali również nagrodzeni przez Panią Krystynę Mielnik za aktywną artystyczną działalność w kole.

 

Za najwyższe średnie ocen z przedmiotów zawodowych nagrody ufundowało Nadleśnictwo Milicz:

Roksana Rutyna

Igor Maciejczyk

Kamil Korona

 

List MŚ

 

_MG_5957 _MG_5958 _MG_5959 _MG_5961 _MG_5962 _MG_5963 _MG_5964 _MG_5965 _MG_5966 _MG_5967 _MG_5968 _MG_5969 _MG_5970 _MG_5971 _MG_5972 _MG_5973 _MG_5975 _MG_5976 _MG_5977 _MG_5978 _MG_5980 _MG_5982 _MG_5983 _MG_5984 _MG_5985 _MG_5986 _MG_5988 _MG_5990