“Edukacja regionalna i przyrodnicza dla Doliny Baryczy” …

Już dwa lata działamy w projekcie „Edukacja regionalna i przyrodnicza dla Doliny Baryczy” …

… który podsumowano 8 czerwca na  pikniku edukacyjnym w Ośrodku edukacji ekologicznej w Wałkowej.

Piknik odbył się w wyremontowanej i przystosowanej do celów edukacyjnych wyłuszczarni szyszek, którą nazwano Domem Drzewa. Na spotkanie zaproszono dyrekcję szkoły, kierownictwo internatu, młodzież, rodziców. Uczniowie uczestniczyli w grach edukacyjnych, pokazach i prezentacjach o charakterze przyrodniczym związanych z naszym regionem. Dużą wiedzą i zainteresowaniem światem przyrody Doliny Baryczy wykazali się Bartosz Gajda i Piotr Trocha z klasy II c.

M. Dziedzic

4 5 6