XXI EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU SUPER DZIADEK

XXI EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU SUPER DZIADEK

W tegorocznej edycji Super Dziadka wzięło udział po dwoje uczestników

z każdej klasy czwartej:

Monika Chlebowska, Damian Cichoń z klasy IV a, Wojtek Dusza i Tomek Rygol

z klasy IV b, oraz Odyseusz Wąsiak i Mateusz  Baczkowski reprezentujący klasę IV c.

Uczniowie odpowiadali na pytania z różnych dziedzin, wymagało to od nich gruntownej wiedzy ogólnokształcącej i zawodowej. Nad całością czuwała komisja konkursowa w składzie: p.  mgr inż. Jolanta Cwenar – przewodnicząca,  p. p. mgr Kamila Sobińska,  mgr Julita Kaczmarek i mgr Mariusz Mikołajczyk. Konkurs prowadzili uczniowie z klasy III: Agnieszka Wojtaczka i Sebastian Wielgus.

W XXI edycji konkursu zaszczytne miano Super Dziadka 2015 otrzymał Wojtek Dusza. II miejsce zajął Damian Cichoń, na III miejscu uplasowała się Monika Chlebowska. Wojtek otrzymał statuetkę Super Dziadka, wszyscy laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy wręczone przez p. dyrektor mgr Paulinę Szymańską. Zwieńczeniem spotkania było tradycyjne pamiątkowe zdjęcie.

Organizacją konkursu Super Dziadek od trzech lat zajmują się panie: mgr Elżbieta Domańska i mgr Maria Dziedzic.

E. Domańska

1 2 3 4