Internat w biało-czerwonych barwach

Piękną słoneczną pogodą przywitaliśmy 22 kwietnia na placu apelowym

zwiastun Święta Konstytucji 3 Maja, wpisując się w obchody 224 rocznicy

uchwalenia pierwszej Ustawy Rządowej Rzeczpospolitej Polskiej.

Młodzież z grupy artystycznej ANTRAKT przedstawiła okolicznościowy

i patriotyczny w swej wymowie montaż słowno – poetycki pt.: „Wolność, Naród, Ojczyzna!”

Podczas apelu, zapalając znicz pod dębem pamięci, uczczono ofiary mordu

katyńskiego i katastrofy smoleńskiej.

J. Cwenar

1 2 3 4 5 6 7 8