Wybory do Młodzieżowej Rady Internatu

 

W ostatnich dniach lutego odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Internatu. Po przedstawieniu kandydatów,  prowadząca wybory pani kierownik mgr inż. Jolanta Cwenar oddała głos Tomaszowi Rygolowi, który odczytał sprawozdanie z pracy MRI za rok 2013/2014 r. Następnie Komisja Mandatowa rozdała delegatom poszczególnych grup wychowawczych karty wyborcze i zaprosiła do głosowania.  Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna w składzie: Agnieszka Wojtaczka, Mikołaj Żuchowski i Bartosz Gajda podliczyła i ogłosiła wyniki. W skład Młodzieżowej Rady Internatu weszły następujące osoby: Partyka Dawid, Dąbrowska Julia, Bielak Martyna, Sipura Kamil, Juraszek Szymon, Zielińska Roksana i Stolaś Julia. Serdecznie gratulujemy!

 

IMG_0489 IMG_0503

 

3 2 1