Listopad w internacie

„ (…) Bo wolność to jest tyle, ilu nas poległo,

I wolność to jest tyle ilu nas dziś żyje!”

                                                 (J. Radzymińska „Jest jeden czas miłości” – fragment)

 

Tym cytatem koło artystyczne ANTRAKT rozpoczęło uroczysty apel z okazji obchodów Święta Niepodległości. Odbiorcami apelu były klasy I i II. Okolicznościowy apel poprzedzony był wyjazdem uczniów do Białegokału na grób Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego.

Na zaproszenie p. dyrektor Biblioteki Publicznej młodzież uczestniczyła w wieczornicy listopadowej przygotowanej przez grupę artystyczną Mała Scena, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Miliczu.

Każdego roku internat organizuje spotkanie z przedstawicielami milickich środowisk kombatanckich i związkowych: Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich, Związku Sybiraków, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Po ujmującej części artystycznej głos zabrali nasi goście tj.: długoletnia pedagog ppor. p. Krystyna Paplińska oraz p. Tadeusz Jóźków, który przekazał na rzecz internatu materiały w formie elektronicznej z zapisem kresowych wspomnień.

Podsumowaniem patriotycznego listopada była wizyta grupy ANTRAKT w Domu Pomocy Społecznej z występem dla pensjonariuszy. Mieszkańcy domu opieki każdego roku czekają na odwiedziny naszej młodzieży.

Nad oprawą listopadowych uroczystości czuwały panie Elżbieta Domańska i Maria Dziedzic, wyjazd do Białegokału przygotowali: p. p. Jolanta Cwenar i Krzysztof Pękalski.

oprac. Maria Dziedzic

IMG_0124 IMG_0138 IMG_0153 IMG_0172 IMG_0191 IMG_0209 IMG_0214 IMG_0216 IMG_0301 IMG_0303 IMG_0312 IMG_0093 IMG_0094 IMG_0100 IMG_0106