Konkurs Wiedzy o Dolinie Baryczy

Technikum Leśne na Powiatowym Konkursie Wiedzy o Dolinie Baryczy

28 szkół wzięło udział w finale XVIII edycji konkursu Regionalnego Wiedzy o Dolinie Baryczy. Nasi uczniowie zajęli wysokie – V miejsce. Głównym organizatorem konkursu było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Ekologicznej Dolina Baryczy, której prezesem jest pani Zofia Pietryka.

 

W pierwszym etapie uczniowie mieli przygotować prezentację multimedialną, plakat lub album. Tematem pracy było zaplanowanie wycieczki po regionie, z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i kulturowych. Ten szkolny etap wygrali uczniowie: Wojciech Dusza z  klasy IV B  i Bartosz Gajda z klasy II C, którzy przygotowali pod okiem pani mgr Agnieszki Herbuś prezentację multimedialną ”Dolina Baryczy. Rowerowa wycieczka przyrodniczo-ornitologiczna”.

 

Drugi etap odbył się 23 października 2014 roku w Ośrodku Kultury w Miliczu. Nasi  uczniowie musieli zmierzyć się z 13 innymi szkołami w swojej kategorii wiekowej. Konkurs był podzielony na dwa etapy. W pierwszym uczniowie odpowiadali ustnie przed komisją na 4 pytania z różnych dziedzin: ekologia, historia, geografia, gospodarka i współczesność regionu. W drugiej części otrzymali kartę zadań, na której mieli zanotować odpowiedzi do pytań wyświetlanych na slajdach. Należało między innymi rozpoznać gatunki ryb, roślin i ptaków występujących na Stawach Milickich albo określić miejsca charakterystyczne dla regionu.

 

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy i pakiety edukacyjne dla szkół oraz wezmą udział w  w wyjeździe studyjnym, który odbędzie się 14 listopada do Wrzosowej Krainy.

 

Projekt „Regionalny Konkurs Wiedzy o Dolinie Baryczy- edycja XVIII” realizowany był przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy” w ramach dotacji z Gminy Milicz oraz wsparciu Banku Spółdzielczego w Miliczu, Nadleśnictwa Milicz, Żmigród i Antonin, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, Fundacji EkoRozwoju   oraz  Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Konkurs wpisany jest w Program Edukacji dla Doliny Baryczy i jest wydarzeniem w ramach DNI KARPIA.

 Agnieszka Herbuś

1 2 20141023_105307 20141023_112558 20141023_124538 20141023_124953