Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

W dniu 27 czerwca 2014 r. odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia Roku Szkolnego 2013/2014 klas I – III Technikum Leśnego w Miliczu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Z-ca Dyrektora RDLP we Wrocławiu Pan Marek Kmiecik, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Milicz Pani Bernadetta Mikołajczak, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Waldemar Latos oraz Rodzice uczniów.

Apel poprowadził Starszy Szkoły uczeń Mateusz Adamiak, który powitał wszystkich zgromadzonych gości, nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły oraz uczniów. Po przemówieniach nastąpił moment wręczenia nagród uczniom za największą średnią ocen w klasie, za wysoką frekwencję oraz za aktywny udział w życiu szkoły i internatu.

Nagrody otrzymali uczniowie ze świadectwem z wyróżnieniem (średnia ocen powyżej 4,75):

Zawieja Jadwiga – średnia ocen 5,3

Marcinek Dawid – 5,25

Kałużny Rafał   – 4,95

Lisiak Hanna – 5,4

Gajda Bartosz – 4,95

Ancygier Agata – 4,9

Chlebowska Monika – 5,3

Cichoń Damian – 5,15

Wawrzyniak Dawid – 5,0

Płachta Patryk -4,92

Dyba Przemysław– 4,77

Adamiak Mateusz – 4,85

Dusza Wojciech – 4,78

Ostój Tobiasz – 4,78

 

Oraz inni uczniowie wyróżniający się

Marciszewska Martyna (za zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz internatu)

Ziętek Mikołaj (za aktywność w Kole Sygnalistów Myśliwskich)

Rybka Łukasz (za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie)

Konieczny Jakub (za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i najwyższą frekwencję w klasie)

Hreczuch Klaudia (za zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz internatu)

Andruchów Natalia (za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie)

Karczmarz Arkadiusz (za najwyższą frekwencję w klasie)

Baszyńska Andżelika (za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie)

Szymankiewicz Bartłomiej (za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie)

Wojtaczka Agnieszka (za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz za pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły)

Franas Artur (za wzorowe zachowanie i pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły)

Wabnic Piotr (za najwyższą frekwencję w klasie, wzorowe zachowanie i pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły)

Wielgus Sebastian (za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie)

Więcław Izabela (za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie)

Rutyna Roksana (za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie)

Szpakowska Alicja (za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły i internatu)

Jasińska Rozalia (za dobre wyniki w nauce, bardzo dobre zachowanie, wysoka frekwencja)

Woś Piotr (za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i aktywność w Kole Sygnalistów Myśliwskich)

Kędzia Maciej (za najwyższą frekwencję w klasie, dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i pracę na rzecz szkoły)

Piliński Łukasz (za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Biegu na Orientację oraz za wzorowe zachowanie)

Bartkowiak Michał (za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz reprezentowanie szkoły w olimpiadzie wiedzy zawodowej)

Baczkowski Mateusz (za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie)

Wąsiak Odyseusz (za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie)

 

Na zakończenie uroczystości Dyrektor Marek Kmiecik wręczył przygotowane 3 nagrody uczniom: Tobiaszowi Ostój (za sukcesy w Olimpiadzie OWiUR), Monice Chlebowskiej (za reprezentowanie szkoły z sukcesami w wielu konkursach) oraz Bartoszowi Gajdzie (za działalność we wszystkich dziedzinach życia szkoły).

IMGP0153 IMGP0154 IMGP0155 IMGP0141IMGP0142 IMGP0145IMGP0146 IMGP0147IMGP0148 IMGP0150IMGP0151 IMGP0156 IMGP0157 IMGP0158 IMGP0161 IMGP0163 IMGP0197 IMGP0198 IMGP0199 IMGP0200 IMGP0201 IMGP0202 IMGP0204 IMGP0205 IMGP0206 IMGP0207 IMGP0208 IMGP0209 IMGP0211 IMGP0213 IMGP0214 IMGP0215 IMGP0216 IMGP0217 IMGP0218 IMGP0219 IMGP0220 IMGP0221 IMGP0224 IMGP0227 IMGP0228 IMGP0229 IMGP0230 IMGP0231 IMGP0232 IMGP0233 IMGP0235 IMGP0239 IMGP0240 IMGP0243 IMGP0244 IMGP0246 IMGP0248