Pożegnanie Absolwentów

25 kwietnia 2014 r. 81 maturzystów otrzymało świadectwa ukończenia Technikum Leśnego w Miliczu. Tego dnia odbył się w szkolnej Auli uroczysty apel z udziałem zaproszonych gości. Na zaproszenie Dyrekcji na uroczystość przybyli: Starosta Powiatu Milickiego Piotr Lech, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Marek Kmiecik, nadleśniczy Nadleśnictwa Żmigród Marcin Majewski, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Milicz Jarosław Bełza oraz przewodniczący Rady Rodziców Waldemar Latos.

Apel poprowadził Mateusz Adamiak – Starszy Szkoły.

Podczas apelu uczniowie wręczyli symboliczne wiązanki kwiatów wychowawcom klas( Wiesławowi Cerazemu, Aleksandrze Piłaszewicz, Annie Szynkiewicz – Wronek, Annie Stachurskiej), dyrektorowi Szkoły Danielowi Targoszowi oraz wszystkim nauczycielom i wychowawcom internatu.

Podczas uroczystości uhonorowano wyróżniających się uczniów. Przyznane następujące wyróżnienia:

Nagrody książkowe za najlepsze świadectwa

kl. IV A Kokot Sebastian, Zielińska Joanna,Tyczka Weronika

kl. IV B Nagler Karolina, Kowalczyk Mirella, Maciejewska Agata, Sola Sylwia

kl. IV C – Bigos Karolina, Gościniak Karolina, Leśniewicz Maciej

Najwyższa średnia ocen z przedmiotów zawodowych:
Kokot Sebastian, Karolina Nagler, Bigos Karolina.

Nagroda za 100 % frekwencję
Kokot Sebastian, Lasota Michał

Medal za pracę na rzecz szkoły i internatu
Lasota Michał, Zielińska Joanna, Woźny Marcin, Tumiński Michał, Wojciech Goliński, Sola Sylwia, Nagler Karolina, Cichoń Wioleta, Leśniewicz Maciej, Arkadiusz Motyl , Choroszy Maksymilian

Medal za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym
Musielak Kamil, Łagocki Radosław, Harbatowski Witold, Bieńkowski Adam, Bocheński Piotr, Cyndecki Karol, Miedziak Marcin

Medal za aktywną działalność w kole sygnalistów
Junik Dominik, Kupajczyk Konrad, Bigos Karolina

Medal za godne reprezentowanie szkoły w sporcie
Baranowski Kamil, Kiepul Marceli, Sobczyk Rafał, Bagiński Adrian, Cerazy Wojciech, Harbatowski Witold, Krzywaźnia Mateusz, Kundera Kacper, Latos Wiktor, Wyzikiewicz Dawid, Motyl Arkadiusz, Solski Filip, Stempin Adrian, Werner Grzegorz

POZOSTAŁE NAGRODY KSIĄŻKOWE
1. Nagroda dla Karoliny Nagler za wysokie wyniki XXXVII i XXXVIII Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Leśnictwo oraz Konkursie Młodych Leśników w Poznaniu.

2. Nagroda dla Michała Bały za wzorowe zachowanie w internacie.

3. Nagroda dla Marcina Woźnego za aktywną działalność w kole ornitologicznym.

4. Nagroda dla Michała Lasoty, Joanny Zielińskiej i Magdaleny Domagały za artystyczną działalność w kole Ars w latach 2010/14.

5. Nagroda dla Wojciecha Cerazego i Witolda Harbatowskiego za tytuł sportowca 2010/2014

 

Na koniec Dyrektor Szkoły wręczył listy Gratulacyjne rodzicom uczniów z najlepszymi wynikami w nauce oraz rodzicom wspierających szkołę.

 

Joanna Ungurian

IMGP9487 IMGP9488

IMGP9492 IMGP9493 IMGP9494 IMGP9495 IMGP9496 IMGP9511 IMGP9512 IMGP9516 IMGP9518 IMGP9346 IMGP9348 IMGP9350 IMGP9352 IMGP9353 IMGP9355 IMGP9356 IMGP9357 IMGP9358 IMGP9359 IMGP9362 IMGP9363 IMGP9365 IMGP9367 IMGP9368 IMGP9371 IMGP9372 IMGP9376 IMGP9377 IMGP9380 IMGP9383 IMGP9384 IMGP9391 IMGP9395 IMGP9396 IMGP9397 IMGP9398 IMGP9399 IMGP9402 IMGP9403 IMGP9404 IMGP9407 IMGP9408 IMGP9409 IMGP9410 IMGP9411 IMGP9412 IMGP9414 IMGP9415 IMGP9417 IMGP9418 IMGP9420 IMGP9422 IMGP9424 IMGP9427 IMGP9429 IMGP9430 IMGP9433 IMGP9435 IMGP9439 IMGP9440 IMGP9441 IMGP9444 IMGP9446 IMGP9449 IMGP9450 IMGP9451 IMGP9454 IMGP9458 IMGP9459 IMGP9461 IMGP9462 IMGP9463 IMGP9466 IMGP9467 IMGP9470 IMGP9477 IMGP9478 IMGP9479 IMGP9484 IMGP9485 IMGP9486