Termomodernizacja budynków
Technikum Leśnego w Miliczu

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące Termomodernizacji budynków Technikum Leśnego w Miliczu

 

 

Pobierz: ogłoszenie-termomodernizacja.pdf (374 pobrań) Pobierz: zmiana-ogloszenia-termomdernizacja.pdf (251 pobrań) Pobierz: Wniosek-o-dopuszczenie-do-udziału-w-postępowaniu-2.0.doc (351 pobrań) Pobierz: Wyniki-pierwszego-etapu-przetargu-na-termomodernizację.pdf (224 pobrań) Pobierz: Weryfikacja-przedmiaru-do-ofertowania-na-dzień-06.06.2014-r..pdf (170 pobrań)

 

W nawiązaniu do pytań, wynikających ze spotkania w dniu 04.06.2014 r. z wykonawcami i nadesłanej korespondencji, zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej ważne dla zakresu prac informacje:

 

  • Wojewódzkiego Konserwatora zabytków
Pobierz: Wojewódzki-Konserwator-Zabytków1.pdf (233 pobrań)

 

  • zmienioną SIWZ
Pobierz: SIWZ-9.06.pdf (201 pobrań) Pobierz: zmiana-SIWZ-10.06l.pdf (185 pobrań)

 

  • zmienioną umowę
Pobierz: UMOWA-9.06-po-zmianach.pdf (184 pobrań) Pobierz: Umowa-po-zmianach-10.061.pdf (186 pobrań)

 

  • pytania zadane przez pozostałych wykonawców
Pobierz: Odpowiedzi-1-na-www.pdf (181 pobrań) Pobierz: odpowiedzi-na-www-2.pdf (174 pobrań) Pobierz: odpowiedzi-nr-3-na-www.pdf (180 pobrań) Pobierz: Odpowiedź-www-nr-4.pdf (182 pobrań)

 

Informacja o wyniku postępowania

Pobierz: Informacja-o-wyniku-postępowania.pdf (170 pobrań)