Superdziadek

XX jubileuszowa edycja konkursu Superdziadek

Jubileuszowy charakter XX edycji konkursu rozpoczął i uświetnił swoją

grą Silvanus – szkolny zespół sygnalistów. Uczestnicy w liczbie 9 przedstawicieli

klas czwartych najpierw wzięli udział w losowaniu miejsc, które honorowo zajęli

w centralnym punkcie auli. Osoba prowadząca Bartosz Gajda przywitał

dyrekcję szkoły, uczniów i komisję konkursową. Przygotowane zestawy pytań,

otwierane przez przewodniczącego komisji, zawierały materiał z różnych

dziedzin szkolnych obejmujących przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.

W pierwszym etapie konkursu (eliminacje) wyłoniono czworo finalistów, którzy

we wstępnych potyczkach otrzymali największą liczbę punktów. W trakcie

trwania etapu finałowego okazało się, że pytania z poszczególnych dziedzin

nie były łatwe. Poziom trudności pytań przyczynił się do kolejnego

zweryfikowania ścisłej czołówki. Oczywiście nie obyło się bez tzw. dogrywki,

ponieważ dwoje uczestników miało taką samą liczbę punktów. Zestaw pytań

dodatkowych zawierający pytania zawodowe wyłonił w końcu zwycięzców.

Po formalnym ogłoszeniu wyników dyrektor szkoły p. mgr inż. Daniel Targosz

i przewodniczący jury p. mgr inż. Piotr Pałczyński wręczyli nagrody zwycięzcom

i upominki wszystkim uczestnikom. Honorową statuetkę Superdziadka otrzymał

w tegorocznej edycji Marcin Miedziak z klasy IVa. Zwycięskie fanfary na cześć

nagrodzonych zagrał zespół sygnalistów Sylvanus.

Sponsorami tegorocznych nagród byli:

• Firma „Planson” – B. G. Hołówka

• Apteka „Lorfarm” – D. Lorenc

• Apteka „Pod Złotą Wagą” – D. Przybylska.

M. Dziedzic

IMG_9425 IMG_9432 IMG_9434 IMG_9438 IMG_9441 IMG_9442 IMG_9446 IMG_9454 IMG_9458 IMG_9461 IMG_9465 IMG_9471