Wybory do Młodzieżowej Rady Internatu

12 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym została podsumowana praca Młodzieżowej Rady Internatu w 2013 roku oraz przeprowadzono samorządowe wybory uzupełniające. W zebraniu uczestniczyli: kandydaci z klas I-III, delegaci z poszczególnych grup wychowawczych, MRI ze swoim opiekunem p. Damianem Rokitą. Wybory prowadziła p. Jolanta Cwenar, nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały Komisja Mandatowa i Komisja Skrutacyjna. Tegoroczni kandydaci to przede wszystkim uczniowie klas I-szych, ambitni, mający wcześniejsze doświadczenia w pracy samorządowej, otwarci na nowe i ciekawe wyzwania, łącznie kandydowało 11 osób. Do zarządu MRI weszli uczniowie, którzy w głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów: Bartek Gajda, Agnieszka Wojtaczka, Aneta Bździuch, Marcelina Chojnacka, Aneta Kubów, Klaudia Skibniewska, Wiktor Chmielarski i Tomek Hamielec. Pozostali kandydaci będą pracować w poszczególnych sekcjach Rady (kulturalnej, sportowej i gospodarczej): Adrianna Wójcik, Bartek Gulij i Łukasz Pachurka.
Życzymy wszystkim młodym samorządowcom sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz całej społeczności internatu.

IMG_9097 IMG_9099 IMG_9100 IMG_9107 IMG_9113 IMG_9116 IMG_9130 IMG_9131 IMG_9135 IMG_9137