TL w gronie elitarnych szkół

TECHNIKUM LEŚNE w Miliczu w gronie elitarnych szkół w Polsce

 

Jak co roku miesięcznik „Perspektywy” opublikował ranking najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, z podziałem na licea i technika.

Technikum Leśne w Miliczu zajęło bardzo wysokie bo 15 miejsce w województwie Dolnośląskim w kategorii Technika. Natomiast w skali kraju nasza milicka szkoła leśna uplasowała się na 201 miejscu otwierając jako  pierwsza listę tzw. brązowych medalowych szkół, z pułapem punktów rankingowych 46,77.

Dodać należy, że do zajęcia srebrnej pozycji medalowej Technikum Leśnemu w Miliczu zabrakło tylko 0,01 pkt. Metodologia dotycząca wartości punktu rankingowego zawiera wyniki z egzaminów maturalnych (obowiązkowych i dodatkowych), egzaminów zawodowych oraz olimpiad.

 

„Osobiście uważam, że 15 miejsce Technikum Leśnego w województwie dolnośląskim w kategorii Technika jest najbardziej godne podkreślenia i to jest niewątpliwy sukces naszej szkoły obrazujący pracę kadry pedagogicznej i uczniów” – dodaje Dyrektor szkoły Daniel Targosz