Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

Zapraszamy do składania ofert na dostawę środków czystości do szkoły i internatu Technikum Leśnego w Miliczu na rok 2014 r., przyjmując za podstawę §1 Regulaminu określenia zasad wydatków i kontroli do 14 tys. Euro.

Interesujące nas środki ujęte są w wykazie zamieszczonym w załączniku do zapytania ofertowego.

Oferty proszę składać do 16 grudnia 2013 r. do godziny 1400 w sekretariacie Technikum Leśnego w Miliczu, ul. Kasztelańska 1, 56 – 300 Milicz. z dopiskiem na kopercie – „Zapytanie ofertowe – środki czystości na 2014 r.”

Tel/fax: 713840718, e – mail sekretariat@tlmilicz.pl

Osoba do kontaktów: Zygmunt Wiertel – tel. 713840718

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

 

Pobierz: ZAPOTRZEBOWANIE-NA-ŚRODKI-CZYSTOŚCI.doc (1517 pobrań)