Wyjątkowo patriotyczny listopad …

… rozpoczął się intensywnymi przygotowaniami do obchodów Święta Niepodległości. Systematycznie ćwiczone dawne pieśni patriotyczne oraz fragmenty poezji po raz pierwszy zabrzmiały 12 listopada w auli szkolnej w trakcie okolicznościowego apelu. Zwieńczeniem dnia był wyjazd młodzieży na grób Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego w Białymkale.

1 2 3 4 5 6

Innowacyjnym akcentem uczczenia niepodległości był udział podopiecznych p. M. Dziedzic w Festiwalu Pieśni Patriotycznej zorganizowanym przez Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną. Uczestnicy: Klaudia Boczar, Ewelina Piekarska i akompaniujący na gitarze Konrad Fulara otrzymali wyróżnienie za wykonanie piosenki „Ostatni list”.

7 8 9 10

Tradycyjnie koło artystyczne ANTRAKT z montażem poetyckim, w tym roku zatytułowanym „Przez krew i blizny do wolnej Ojczyzny”, złożyło wizytę pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej, pamiętając jednocześnie o Ogólnopolskim Dniu Seniora przypadającym na 20 listopada.

19 (5) 19 (4) 19 (3) 19 (2) 19 (1)

Nie było to jedyne spotkanie pokoleń. Każdego roku podczas niepodległościowej wieczornicy organizowanej w internacie, młodzież przyjmuje przedstawicieli milickich środowisk kombatanckich i związkowych. Spotkania te są bezcenną lekcją historii.

20 (2) 20 (3) 20 (4) 20 (5) 20 (6) 20

Wyjątkowo patriotyczny  listopad zakończył się udziałem przedstawicieli społeczności internatu w wieczornicy przygotowanej przez grupę artystyczną „Mała Scena” oraz Bibliotekę Publiczną w Miliczu.

25 (1) 25 (2) 25 (3) 25 (4) 25 (5)

Nad oprawą listopadowych uroczystości czuwały panie Elżbieta Domańska i Maria Dziedzic, wyjazd do  Biełegokału przygotowała Jolanta Cwenar.