Umowa na termomodernizację

W dniu 13 listopada 2013 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, po długotrwałych staraniach, Dyrektor Technikum Leśnego Daniel Targosz podpisał umowę na termomodernizację budynków szkoły.

Kwota zawartej umowy wynosi 7,6 mln. złotych. Realizacja tego zadania będzie obejmowała wymianę okien, wymianę niektórych drzwi, wymianę instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, modernizację instalacji wentylacyjnej, ocieplenie przegród wewnętrznych i zewnętrznych ( ścian, stropów, dachów), modernizację źródeł ciepła.

W najbliższym czasie drogą przetargu zostanie wyłoniony inżynier kontraktu, który między innymi zajmie się kwestią rozpisania przetargu na wykonanie zadania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

„Podpisanie tej umowy należy oceniać zdecydowanie w kategoriach sukcesu i było to możliwe również dzięki wysiłkom i zaangażowaniu Kierownika Gospodarczego Szkoły Pana mgr inż. Zygmunta Wiertla oraz Pani mgr Justyny Żarczyńskiej, wcześniej pełniącej obowiązki dyrektora szkoły, jak i osób wspierających szkołę w tym dziele.”  – powiedział Dyrektor.

umowa tl