Konkurs Wiedzy o Dolinie Baryczy

Wymień gatunki perkozów występujące na Stawach Milickich? Co to jest rezerwat? Jak długa jest Barycz? Z tymi i wieloma innymi pytaniami musieli poradzić sobie uczniowie naszej szkoły podczas finału XVII edycji konkursu Regionalnego Wiedzy o Dolinie Baryczy. Głównym organizatorem konkursu było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Ekologicznej Dolina Baryczy, której prezesem jest pani Zofia Pietryka.

W pierwszym etapie (szkolnym) uczniowie mieli przygotować prezentację multimedialną, plakat lub album. Tematem pracy było zaplanowanie wycieczki po regionie, z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i kulturowych. Ten szkolny etap wygrali uczniowie z  klasy IV a: Wojciech Goliński i Michał Lasota, którzy do konkursu przygotowywali się pod okiem pana mgr inż. Piotra Pałczyńskiego.

Drugi etap odbył się 23 października 2013 roku w Ośrodku Kultury w Miliczu. Nasi  uczniowie musieli zmierzyć się z 10 innymi szkołami. Konkurs był podzielony na dwa etapy. W pierwszym uczniowie odpowiadali ustnie przed komisją na 4 pytania z różnych dziedzin: ekologia, historia, geografia, gospodarka i współczesność regionu. W drugiej części otrzymali kartę zadań, na której mieli zanotować odpowiedzi do pytań wyświetlanych na slajdach. Mieli między innymi rozpoznać gatunki ryb, roślin, czy ptaków występujących na Stawach Milickich albo określić miejsca charakterystyczne dla regionu. Podczas drugiego etapu opiekę nad uczniami sprawowała pani mgr Agnieszka Herbuś.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez Gminę Milicz, Bank Spółdzielczy w Miliczu i Nadleśnictwo Milicz. Wszyscy uczestnicy otrzymali także okolicznościowe dyplomy i wezmą udział w wycieczce turystyczno- krajoznawczej.

 

Zdjecie-0025 Zdjecie-0029 Zdjecie-0030 Zdjecie-0033 Zdjecie-0022 Zdjecie-0023