XVII edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy o Dolinie Baryczy

Zapraszamy do udziału w XVII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Dolinie Baryczy

 

Konkurs jest 2 etapowy, przewidziany jest dla 2 osobowych zespołów.

W pierwszym etapie – szkolnym do 10.10.2013 należy opracować jednodniową wycieczkę po regionie Doliny Baryczy z uwzględnieniem miejsc o szczególnych wartościach przyrodniczych i historycznych. Opracowanie może mieć formę: prezentacji, albumu lub plakatu.

 

W drugim etapie –  finałowym, który odbędzie się  w Ośrodku Kultury w Miliczu w dniu 23.10.2013.

Zespół będzie zmagał się z zadaniami na temat wiedzy o Dolinie Baryczy.

 

Zapisy u mgr inż. Piotra Pałczyńskiego.

 

 

 

 

Poniżej najważniejsze informacje na podstawie regulaminu:

1. Cel konkursu:

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy, poznawanie walorów przyrodniczych i historycznych regionu Doliny Baryczy, podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnajalnych, pobudzanie zainteresowań dotyczących miejsca zamieszkania w tym dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszego regionu.
Realizacja projektu sprzyja integracji nauczycieli różnych przedmiotów oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.
Celem przewodnim konkursu jest promocja regionu jako obszaru objętego programem Natura 2000

2. Zasady:

Konkurs składa się z dwóch części: praktycznej ( etap szkolny) i quiz wiedzy ( finał).
Uczniowie pracują w zespołach 2- osobowych. Drużyny, które otrzymają w sumie największa liczbę punktów ( praca konkursowa + wiedza o Dolinie Baryczy) zostaną laureatami konkursu i otrzymają nagrody rzeczowe ( książki, sprzęt turystyczny)
 
I Etap szkolny – termin do 10 października 2013r.
Uczniowie ( 2 osobowe drużyny ze szkoły) opracują jednodniową wycieczkę (rowerową, pieszą lub kajakową) dla młodzieży po regionie Doliny Baryczy z uwzględnieniem miejsc o szczególnych wartościach przyrodniczych i historycznych.
Opracowanie wycieczki będzie mogło mieć formę:
– prezentacji multimedialnej ( w programie PowerPoint – nie więcej niż 20 slajdów)   
– albumu         – max 20 kartek
– plakatu.          – 1 arkusz  format A-1
Jedna najlepsza praca wybrana przez komisję szkolną zostanie przekazana do organizatora – termin przekazania pracy do 12  października 2013r
 
Finał:
23 października 2013r w Ośrodki Kultury w Miliczu od godz. 10.00
Podczas finału 2- osobowe drużyny szkolne będą rozwiązywać zestawy konkursowe dotyczące walorów przyrodniczych i historycznych Doliny Baryczy wg poniższych kategorii:
  1. ekologia i ochrona środowiska, formy ochrony przyrody
  2.  geografia regionalna i turystyka
  3. historia regionalna
  4. gospodarka i współczesność regionu
  5. zadania topograficzne
  6. rozpoznawanie chronionych gatunków roślin i zwierząt występujących na terenie regionu Dolina Baryczy
   Zadania dla uczestników będą dotyczyły regionu Doliny Baryczy (w części dolnośląskiej gminy: Milicz, Krośnice, Cieszków, Żmigród, Twardogóra oraz w części wielkopolskiej: Odolanów, Przygodzie, Sośnie) oraz wiedzy ekologicznej  i sozologicznej.
 

3. Literatura

1)      „Dolina Baryczy – legendy, zabytki, kultura” I. I. Kowalski, wyd. 1998 r.
2)      „Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy – przewodnik rowerowy”  W. Ranoszek, wyd. Plan, 2006
3)      „Park Krajobrazowy Doliny Baryczy”, E.W. Ranoszek, Milicz 2004
4)      Milicz i okolice przewodnik dla aktywnych, W. Ranoszek, Milicz 2008
5)      Ziemia milicka – Aktywnie z przyrodą – przewodniki wydane przez Starostwo Powiatowe w Miliczu 2010r
6)       „Mapa turystyczna Doliny Baryczy” wyd. Plan
7)      Strony internetowe gmin i powiatów Doliny Baryczy
8)      Strona internetowa www.barycz.pl, www.ziemiamilicka.pl
9)      Podręczniki do biologii i geografii –  treści ekologiczne i sozologiczne