Obchody MMBS w TL

 

Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

w Technikum Leśnym:

 

1.konkurs „Wiedzy o książce”

2.plakat “Warto przeczytać”

3.okolicznościowa gazetka

4. recenzje książek na stronie www.tlmilicz.pl

5. wystawa ciekawych pozycji wydawniczych dostępnych w naszej bibliotece

6. stworzenie przez uczniów i nauczycieli

listy książek „warto kupić do biblioteki”

 

 

Regulamin konkursu „Wiedzy o książce”:

  1. Turniej wiedzy jest konkursem jednostopniowym.
  2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas naszej szkoły.
  3. Liczbę i treść zadań ustala Zespół Organizacyjny powołany przez dyrektora szkoły.
  4. Ocenę odpowiedzi dokonuje jury powołane przez Zespół Organizacyjny.
  5. Zasady konkursu:

a)  konkurs odbędzie się  na długiej przerwie we wtorek 15-go października 2013 (o 10.30) w galeryjce szkolnej,
b) odpowiedzi należy zapisać na przygotowanych wzorach kart odpowiedzi i wrzucić (do końca przerwy) do przygotowanego pudełka,
c)  na karcie odpowiedzi znajduje się piętnaście pytań zamkniętych , za które można otrzymać 0 – 1 punktu oraz jedno zadanie praktyczne, za które można uzyskać od 0 – 10 punktów,
d) prawidłowe odpowiedzi i nazwisko zwycięzcy nauczyciel bibliotekarz wywiesi dnia 16.10.,
e)  zwycięża uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów,
f)   laureat otrzymuje nagrodę.