Sowy Polski

W dniu 25.09.2013 w naszej szkole odbyła się prelekcja pt “Sowy Polski”

Prelekcja odbyła się w ramach zajęć Koła Ornitologicznego a poprowadził ją absolwent naszej szkoły Mateusz Zajdler.

Podczas prelekcji przekazał uczestnikom liczne cenne informacje o występujących w Polsce gatunkach sów.