Użytkowanie lasu

Gospodarka leśna opiera się na doświadczeniu i wiedzy wielu pokoleń leśników, drzewiarzy oraz ludzi, którzy swoją ciężka pracą poprawiają stan zdrowotny i estetyczny lasów. Użytkowanie lasu jest przedmiotem, który współdziała z innymi przedmiotami zawodowymi, gdyż nie jest możliwe czerpanie korzyści bez starania się wynagrodzić przyrodzie za wszelkie dobro, jakie nam daje.

Biolog Barry Commoner jest twórcą praw dotyczących zależności pomiędzy człowiekiem, a przyrodą. Czwarte prawo : „Nie istnieje coś takiego jak obiad za darmo”, wskazuje, że nie możemy przyrodzie zabierać więcej, niż ona jest w stanie wyprodukować. „Głównym daniem” jakie daje nam las jest drewno, które od zarania dziejów było i jest obecne w codziennym naszym życiu. Wystarczy rozejrzeć się wokół, by stwierdzić jak wiele ciepła i estetyki dodają nam rzeczy wykonane z drewna. Aby powstał piękny mebel potrzeba wiele pracy i czasu, by z drzewa otrzymać produkt użytku codziennego. Zagadnienia związane z pozyskaniem drewna są szeroko omawiane z wielu przyczyn, ale również z tego powodu, że na zajęciach praktycznych pozwalają uzyskać uprawnienia do pracy pilarką- „Kurs operatora pilarki”. Poza tym omawiamy właściwości i przydatność drewna do produkcji różnych elementów konstrukcyjnych, estetycznych, określane jako Klasyfikacja Jakościowo-Wymiarowa (KJW). Pozyskane drewno podczas ścinki stanowi około 80 % przychodów PGL Lasy Państwowe, dlatego cały obszar wiedzy z tym związany nosi nazwę główne użytkowanie lasu. Poza drewnem pozyskujemy wiele różnych dóbr takich, jak: grzyby, owoce, zioła itp. Wiedza z tego zakresu została nazwana ubocznym użytkowaniem lasu.

Należy pamiętać, że użytkowanie lasu to nie tylko konsumpcja produktów lasu, ale również walory estetyczne i zdrowotny wpływ na nasze życie. To przedmiot ciekawy dla ciekawych oraz tych, którzy pragną zdobyć wiedzę, by w przyszłości pracować w Lasach Państwowych lub stać się właścicielem lasu, w którym samemu będzie się gospodarzem.

Zapraszamy do działu materiały dydaktyczne, z którego można pobrać aktualnie obowiązujące dokumenty.