Użytkowanie komputerów

Narzędziem pracy nowoczesnego leśnika stały się komputery. Dziś są one niemal niezastąpione, bez nich gospodarka leśna byłaby o wiele trudniejsza.

W ramach przedmiotu użytkowanie komputerów uczniowie poznają SILP czyli nowoczesne narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem wraz z różnymi programami, które korzystają z jego zasobów.

SILP to inaczej System Informatyczny Lasów Państwowych. Jest to system komputerowy stworzony w celu wspomagania zarządzania w PGL LP. Ułatwia on gospodarowanie na tak dużym obszarze jakim zarządzają Lasy Państwowe. Są one przecież zarządcą ponad ¼ obszaru Polski. Trzeba też pamiętać jak złożonym ekosystemem jest las, że błędy popełniane dziś zobaczymy dopiero za kilka lat. Ludzki umysł nie jest w stanie objąć wszystkich zmian następujących w konkretnym drzewostanie, a kontrola nad tym jest niezbędna aby poprawnie planować gospodarkę leśną, która ma przecież horyzont około 100 letni. Dlatego system komputerowy, który zbiera te dane i pozwala je analizować jest niezwykle przydatnym narzędziem.

Początki SILP w Lasach Państwowych sięgają roku 1990 kiedy to zapadła decyzja w sprawie jego tworzenia. Jego wdrażanie w nadleśnictwach rozpoczęto w roku 1995 zaś  dopiero w roku 1997 pracowano na nim we wszystkich nadleśnictwach. Warto też odnotować fakt, że w 2000 roku Lasy Państwowe uhonorowano dwoma prestiżowymi tytułami: LIDER INFORMATYKI 2000 – w kategorii: organizacje użyteczności publicznej  (magazyn ComputerWorld), oraz NAJLEPIEJ ZINFORMATYZOWANA INSTYTUCJA – magazyn TeleInfo w kategorii administracja i służby publiczne. Oba wyróżnienia związane były z wprowadzeniem SILP.

W skład SILP wchodzą następujące podsystemy:
LAS – najważniejszy podsystem, który zawiera cały opis taksacyjny drzewostanu oraz rejestrujący wszystkie zdarzenia gospodarcze, które mają wpływ na prowadzoną gospodarkę. Z nim zintegrowane są pozostałe podsystemy i aplikacje.
GOSPODARKA TOWAROWA
PŁACE I KADRY
FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
INFRASTRUKTURA
REJESTRATOR
oraz:
MARKETING – ewidencja obrotów drewnem
RAPORTY – system pozwalający dowolnie wykorzystać dane zawarte w podsystemie LAS
ACER – służący do planowania pozyskania drewna oraz tworzenia i optymalizacji planu sprzedaży
DŁUŻNIK – inwentaryzacja i planowanie należności z tytułu sprzedaży towarów i usług
PŁATNIK – moduł umożliwiający generowanie deklaracji ZUS na podstawie danych znajdujących się na serwerach poszczególnych poziomów zarządzania.

Elementem SILP jest także oprogramowanie komputera naręcznego – rejestratora. Który jest głównym narzędziem pracy leśniczego w SILP. Rejestrator wraz z kompletnym oprogramowaniem pozwala tworzyć wszystkie dotychczas ręcznie sporządzane dokumenty w formie elektronicznej. Następnie leśniczy może dane te przesłać do nadleśnictwa za pomocą modemu. Na rejestratorze zainstalowano następujące oprogramowanie:

Leśnik – służy do ewidencji pozyskanego drewna, zrywki a także innych prac. Pozwala na tworzenie następujących dokumentów: ROD, KZ, KW, AS, SM, KP, WR, DOR, SW

Brakarz – służy do sporządzania szacunków brakarskich czyli związany jest z planowaniem rozmiaru pozyskania na kolejny rok

Notatnik – służy do sporządzania planów gospodarczych, a także tworzenia zleceń i zestawień wykonanych prac, które są podstawą do sporządzenia wypłat dla Zakładów Usług Leśnych

Psionman – wykorzystywany do transmisji danych, a także w celu optymalizacji danych zgromadzonych na dysku.

Zajęcia z SILP są prowadzone głównie w formie ćwiczeń, w maksymalnie 16 osobowych grupach. Wykorzystywane narzędzia pracy podczas zajęć są tylko środkiem do usprawnienia gospodarki leśnej, stąd realizacja programu przedmiotu wymaga odwoływania się do wiedzy uczniów, którą zdobyli na pozostałych przedmiotach zawodowych. Z tego powodu jest to przedmiot prowadzony w 4 klasie technikum, gdy uczniowie posiadają już niezbędną wiedzę teoretyczną oraz obycie praktyczne.

Zapraszamy także do działu materiały dydaktyczne, z którego można pobrać aktualnie obowiązujące dokumenty