Szymańska Paulina

Absolwentka biologii WSP Kraków. Pracuję w ZSL w Miliczu od 28 lat, uczyłam biologii, chemii, przyrodniczych podstaw leśnictwa, botaniki i zoologii leśnej oraz hodowli lasu. Opiekowałam się młodzieżą podczas praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, pracowałam tez w internacie jako wychowawca. Obecnie uczę biologii leśnej.