Pałczyński Piotr

SONY DSCJestem absolwentem Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

Jako student należałem do Sekcji Ornitologicznej Koła Naukowego Leśników. Będąc jej członkiem kilkukrotnie uczestniczyłem w liczeniach
ptaków zimujacych na Warcie i jeziorach Wielkopolski. Brałem także udział w ptasich obozach obrączkarskich oraz w licznych sympozjach naukowych, w tym w corocznym Zjeździe Ornitologów Wielkopolski.

Pracę magisterską pisałem jednak z botaniki, gdyż było to dodatkowym wyzwaniem i motywowało do rozwoju w innej ciekawej dziedzinie.

Po studiach odbyłem staż w Nadleśnictwie Kalisz, pracowałem także jako podleśniczy w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie.

Od roku szkolnego 2008/2009 pracuję w Technikum Leśnym w Miliczu jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Prowadziłem zajęcia z ochrony lasu, hodowli lasu, zajęcia praktyczne a obecnie prowadzę zajęcia z użytkowania lasu i SILP.

Jako nauczyciel w TL w Miliczu ciągle staram się rozwijać i dlatego podejmuję kolejne inicjatywy. Ukończyłem Kurs Brakarski stając się Brakarzem III Klasy, a także kurs dla Instruktorów Mechanicznego Pozyskania Drewna. Ze względu na prowadzenie zajęć SILP cały czas doskonalę także swoje umiejętności informatyczne, korzystając z kursów organizowanych przez ZILP oraz inne instytucje.

Moje zainteresowania to góry, ornitologia, botanika i fotografia, w związku z tym od roku 2009/2010 prowadzę koło ornitologiczne. Prowadziłem także koło fotograficzne, którego działalność jest jednak obecnie zawieszona.

Zajmowałem się także redakcją szkolnej strony internetowej.

adres email: palczynski@tlmilicz.pl